Het kantoor staat u bij in diverse materies, onder meer

  • Verkeersrecht
  • Factuurinvorderingen en incasso
  • Personen- en familierecht, met inbegrip van echtscheidingen en procedures omtrent de verblijfsregeling of onderhoudsbijdrage voor uw kinderen
  • Strafrecht
  • Aannemingsrecht, en in het bijzonder bouwzaken
  • Overmatige schuldenlast, zowel van bedrijven als van particulieren, zowel voor schuldenaren als voor schuldeisers
  • Het verhalen van door u geleden lichamelijke of materiële schade op de aansprakelijke, of het verdedigen van uw belangen wanneer tegen u een aansprakelijkheidsvordering wordt ingesteld
  • Huurrecht, zowel woninghuur als handelshuur
  • Vennootschapsrecht
  • ...

Gelet op de grote verscheidenheid aan soorten zaken, is het onmogelijk om alle domeinen waarin het kantoor werkzaam is op te sommen. Neem gerust contact op om te weten of wij u in uw specifieke zaak of materie kunnen bijstaan. Intern is er al een specialisatie tussen de beide advocaten, en teneinde u in de diverse materies de best mogelijke juridische bijstand te bieden wordt voor sommige rechtstakken samengewerkt met andere gespecialiseerde advocaten, zodat uw belangen steeds optimaal gewaarborgd worden.